Ruszył projekt "sądeczanki"

26.09.2022

W dniu 26 września symboliczne wbicie łopaty rozpoczęło długo wyczekiwaną budowę – pierwszy odcinek nowej dwujezdniowej DK75 Brzesko – Nowy Sącz, nazywanej także „Sądeczanką”.

W uroczystym otwarciu pierwszego etapu budowy wziął udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz władze miast Brzeska i Nowego Sącza. Wszyscy jednogłośnie podkreślili, że to najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja w regionie. Budowa obwodnicy pozwoli nie tylko na odciążenie gigantycznego ruchu drogowego na tym odcinku, ale zapewni również dodatkowy dojazd do Szpitala Powiatowego w Brzesku, gdyż obecna droga nie zapewnia bezpiecznej komunikacji dla pacjentów, a w razie kolizji czy dużego ruchu na jedynej drodze dojazdowej – odcina placówkę od możliwości wjazdu. 

Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza.

Projekt obejmie szeroki zakres prac. Zostaną przebudowane istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrotechniczne. Przewidziano także przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej. Dodatkowo, wybudowane zostaną dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt. Na długości ponad 400 m zostanie przełożone koryto rzeki Uszwicy. 

Koszt inwestycji wynosi 98 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest w 2024 r.

Siedziba Główna Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
NIP: 635-000-01-27
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Eurovia Polska S.A.
Przewiń do góry