struktura firmy

Eurovia Mapa oddziałów
Struktura organizacyjna naszej firmy oparta jest o trzy regiony: Region Północ, Region Południe i Region Industry. Taki podział pozwala nam sprawnie zarządzać dużą i rozproszoną strukturą, dzięki czemu błyskawicznie reagujemy na potrzeby naszych klientów.

W największym skrócie: Region Północ i Region Południe Eurovia prowadzą działalność w zakresie realizacji projektów drogowych oraz usług serwisowych obiektów infrastruktury drogowej. Z kolei Region Industry zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą produktów wykorzystywanych przy budowie dróg, będąc jednocześnie „hubem materiałowym” dla naszych projektów.jego skład wchodzą kopalnie związane z produkcją i sprzedażą kruszyw piaskowo-żwirowych i kruszyw łamanych ze skał litych oraz wytwórnie, zajmujące się produkcją i sprzedażą mieszanek mineralno-asfaltowych, emulsji i asfaltów modyfikowanych.

Eurovia Polska każdego roku realizujemy setki przedsięwzięć, które mają ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnych społeczności. Tak zaprojektowana struktura organizacyjna naszej firmy pozwala nam działać kompleksowo: mamy własne kopalnie i wytwórnie, które zapewniają naszym projektom synergię pomiędzy pracami budowlanymi i zaopatrzeniem w materiały. Dla naszych klientów to bezcenna gwarancja sprawnej realizacji inwestycji bez ryzyka przestojów związanych z oczekiwaniem na dostawy materiałów. Dzięki takiemu podziałowi i współpracy pomiędzy jednostkami możemy nieustannie dbać wysoką jakość materiałów i mieć pewność, że wykonywane przez nas prace będą stały na najwyższym poziomie.  

Siedziba Główna Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
NIP: 635-000-01-27
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Eurovia Polska S.A.
Przewiń do góry