Eurovia Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności

19.06.2024

Eurovia Polska podpisała Kartę Różnorodności. Ten istotny krok podkreśla nasze zaangażowanie w promowanie różnorodności i inkluzywności zarówno w ramach kultury organizacyjnej, jak i w szerszym kontekście działalności biznesowej.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Unii Europejskiej. Podpisanie przez nas tego dokumentu stanowi świadome zobowiązanie do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, realizowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża naszą gotowość do zaangażowania zarówno osób zatrudnionych, jak i partnerów biznesowych oraz społecznych w te aktywności.

Jesteśmy bardzo dumni z udziału w inicjatywie, tym bardziej, że różnorodność i inkluzywność są jednymi z najważniejszych elementów kształtujących naszą kulturę organizacyjną. W naszym środowisku pracy swoje miejsce znajdzie każdy niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, orientacji seksualnej, wieku, płci, od tego jak wygląda jego życie prywatne czy też jakie ma cechy charakteru, temperament i preferowane sposoby komunikacji.

– Różnice między ludźmi to szansa i potencjał sprzyjający budowaniu silnych i efektywnych zespołów. Różnorodność sprzyja nieszablonowemu myśleniu i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, to motor napędowy rozwoju każdej organizacji – powiedziała Małgorzata Nowakowska, zastępca dyrektora ZL ds. employee experience.

Karta Różnorodności realizowana jest w 26 krajach Unii Europejskiej. Od 2012 roku obecna jest w Polsce, a program koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W naszym kraju dokument podpisało już ponad 340 podmiotów.

co u nas słychać?

Siedziba Główna Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
NIP: 635-000-01-27
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Eurovia Polska S.A.
Przewiń do góry