Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic 

Autostrada A4
Niepołomicka strefa inwestycyjna

Autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice

2022

0 km
dróg
0 m
estakada
0 tys.
pojazdów na dobę
0 mosty
nad rzekami
Podlężanka i Bogusława

Obwodnica Podłęża połączyła autostradę A4 z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Ta niezwykle ważna dla mieszkańców regionu inwestycja odciążyła od ciężkiego ruchu Podłęże i Niepołomice oraz miejscowości w rejonie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI).  

W ramach inwestycji powstały m.in.: 2,2 km drogi łączącej wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady A4 (Węzeł Niepołomice) z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, 150-metrowa estakada nad torami kolejowymi w Podłężu, mosty drogowe nad rzekami Bogusławą i Podłężanką, skrzyżowania z drogami gminnymi, a także infrastruktura towarzysząca. Przedsięwzięcie to było kluczowe dla poprawy komunikacji do i z Niepołomic. Dzięki obwodnicy ruch tranzytowy oraz dojazd do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej zyskał bezpośrednie połączenie z Autostradą A4, omijając centrum Podłęża, gdzie na dobę przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów (w tym wiele tirów). Dzięki nowej obwodnicy uspokoił się ruch, zmniejszył poziom hałasu i zanieczyszczeń, a także polepszyło bezpieczeństwo na drodze. 

Wartość kontraktu: 62 mln zł. 

Budowa trasy S19: Rzeszów-Kielanówka

Rzeszów-Kielanówka

Autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice

2017

0 km
dróg
0 mln
m³ wykopów
0
przejść dla zwierząt
0
wiadukty drogowe

Naszym zadaniem była budowa odcinka trasy S19, łączącego istniejący już węzeł w Świlczy z nowym węzłem Rzeszów – Południe, znajdującym się w miejscowości Kielanówka. W ramach prowadzonych prac wykonaliśmy ok. 24 km dróg, 5 przejść dla zwierząt, 4 wiadukty drogowe, 3 przejazdy gospodarcze (w tym 2 połączone z przejściem dla zwierząt) oraz estakadę o długości 500 m. Zakres obejmował również wykonanie 9,5 km kanalizacji deszczowej wraz z 12 zbiornikami retencyjnymi, 1,3 km instalacji elektrycznej, 7 km kanału technologicznego oraz wykonanie przebudowy około 20 km sieci przezbrojeniowych. 

Prace zakończone zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem, choć nie obyło się bez niespodzianek, jakie spotkaliśmy na etapie robót ziemnych oraz specyfiki kontraktu „optymalizuj-projektuj-buduj”. Na bieżąco musieliśmy korygować projekt w celu dotrzymania prawidłowego tempa niezbędnego do spełnienia założeń umowy. 

Zadanie realizowane było na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie w terminie czerwiec 2014-sierpień 2017.  

Wartość kontraktu: 342 mln zł 

Rozbudowa ul. Szafera

Szczecin

Drogi krajowe, wojewódzkie,
gminne i powiatowe

2022

0 km
drogi
0
pętla tramwajowo-autobusowa
0
ronda
0
miejsc postojowych
0 tys.
krzewów, drzew i roślin ozdobnych

Ulica Szafera tworzy jeden z głównych ciągów komunikacyjnych Szczecina. Dzięki rozbudowie miasto zyskało nowoczesną arterię, która ułatwiła komunikację w jego północno-zachodniej części. Docelowo ul. Szafera będzie częścią drogowego kręgosłupa spinającego północny i południowy kraniec Szczecina. 

Choć rozbudowany odcinek nie był długi, to wymagał bardzo szerokiego zakresu prac. Poza samą drogą zmodernizowane zostały cztery skrzyżowania, powstały trzy ronda dwupasowe oraz rondo turbinowe. Mieszkańcy zyskali pętlę tramwajowo-autobusową oraz dwukierunkowe torowisko tramwajowe w pasie dzielącym jezdnie, które umożliwiło poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej, a po obu stronach jezdni powstały chodniki i ścieżki rowerowe. W inwestycji przewidziano również parking dla rowerów oraz 187 miejsc postojowych dla samochodów. Oprócz ogromu prac ziemnych konieczne było wykonanie także nowej sieci ciepłowniczej, wodociągowej i gazowej, a także kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Pojawiło się też sporo nowej zieleni, w tym ok. 20 tys. m2 trawników, 65 tys. krzewów i 270 drzew. 

Wartość kontraktu: 124 mln zł 

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej

Bielsko-Biała

Drogi krajowe, wojewódzkie,
gminne i powiatowe

2021

0 km
dróg
0
rond
0
podziemne przejścia dla pieszych
0
mosty

Rozbudowa ul. Cieszyńskiej to największa tego rodzaju inwestycja infrastrukturalna w historii Bielska-Białej, której pozytywne skutki odczuł cały region. Pod względem technicznym jest to budowa zupełnie nowej, dwupasmowej drogi – wygodnej i bezpiecznej nie tylko dla kierowców, ale też dla pieszych i rowerzystów. Inwestycja polegała na kompleksowej przebudowie czterokilometrowego odcinka, z czego aż 3,5-km jest drogą dwupasmową. Jezdni na całej długości towarzyszą chodniki i ścieżki rowerowe.  

Zakres robót obejmował budowę dwóch podziemnych przejść dla pieszych, dwóch mostów, jedenastu przepustów, a także pełną przebudowę mediów, w tym sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej, energetycznej, oświetleniowej i teletechnicznej, a także budowę nowej kanalizacji teletechnicznej. W celu maksymalnego usprawnienia ruchu komunikacyjnego, projekt zakładał również rozbudowę kilku skrzyżowań (w tym czterech z sygnalizacją świetlną) budowę trzech rond turbinowych w ciągu głównym ulicy Cieszyńskiej oraz dwóch mini-rond. Działaniom na odcinku głównym towarzyszyła kompleksowa przebudowa kilkunastu sąsiednich ulic wlotowych o łącznej długości czterech kilometrów.  

Realizacja inwestycji w ścisłym centrum miasta, na jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych, pośród licznych osiedli mieszkaniowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie prywatnych posesji, była dla nas dużym, ale bardzo satysfakcjonującym wyzwaniem. 

Wartość kontraktu: 150 mln zł  

Budowa linii tramwajowej w Sosnowcu

Sosnowiec

Infrastruktura miejska

2023

Budowa nowej linii tramwajowej w sosnowieckim Zagórzu to długo wyczekiwany projekt. Ostatnia rozbudowa sieci tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej miała miejsce aż 38 lat temu. Budowa nowego odcinka to kolejny krok w programie bezpiecznego Zagórza i zapewnienia mieszkańcom lepszej i sprawniejszej komunikacji miejskiej. Stworzenie nowej linii tramwajowej to projekt skomplikowany – wieloetapowy i wielobranżowy. W ramach inwestycji w miejscu istniejącej pętli zostanie zbudowany tunel oraz tzw. zintegrowany przystanek tramwajowo-autobusowy. Nad torami powstanie wiadukt i centrum przesiadkowe z przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Na drugim końcu linii dojdzie do przebudowy ronda im. Jana Pawła II i budowy nowej pętli tramwajowej. 

Inwestycja jest jednym z zadań Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego (etap I współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Nowa linia tramwajowa w Sosnowcu ma być gotowa na początku 2023 roku. 

Wartość kontraktu: 88,5 mln zł (realizacja: konsorcjum, na czele którego stoi Eurovia) 

Modernizacja Placu Śreniawitów w Rzeszowie

Rzeszów

Infrastruktura miejska

2018

0 dni
czas realizacji zadania
0 tys.
pojazdów dziennie

Remont Placu Śreniawitów był jednym z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć w historii naszej firmy – wszystko dlatego, że to ruchliwe skupisko skrzyżowań musiało zostać wyremontowane w zaledwie 8 dni!  Z dumą możemy powiedzieć, że wywiązaliśmy się z tego ambitnego zadania. 

W ramach inwestycji wymieniona została zużyta nawierzchnia, a dodatkowo wzmocniliśmy podłoże geosiatką, zapobiegającą powstawaniu kolein. Na jezdniach zamontowane zostały nowe pętle indukcyjne sygnalizacji świetlnej, których zadaniem będzie liczenie samochodów na poszczególnych pasach ruchu w ramach inteligentnego systemu sterowania ruchem. Wyregulowano krawężniki i nawierzchnie chodników oraz wymieniono kraty ściekowe oraz włazy studni na samopoziomujące. 

Ze względu na to, że na placu Śreniawitów łączą się ruchliwe ulice – Dąbrowskiego, Hetmańska, Szopena, Kilara i Lisa Kuli – i natężenie ruchu jest bardzo duże (codziennie przejeżdża tam około 30 tys. samochodów) remont przeprowadzony był w ekspresowym tempie. Wiele z nieuciążliwych dla mieszkańców prac powadzono także w nocy. Wyścig z czasem zakończyliśmy 4 maja 2018 o godzinie 5:00 rano, wraz ze wznowieniem ruchu na remontowanym obszarze.  

Wartość kontraktu: prawie 2 mln zł. 

Budowa szlaku rowerowego Velo Dunajec

Zakopane - Sromowce Niżne

Ścieżki rowerowe

2017

0 km
tras rowerowych
0 tys. ton
betonu asfaltowego

VeloDunajec to jedna z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych tras rowerowych nie tylko w Małopolsce, ale i w całym kraju. Poprowadzona w otoczeniu 7 pasm górskich, objeżdża 3 duże jeziora, a po drodze zobaczyć można aż 7 zamków. Jednocześnie trasa nie należy do trudnych, zwłaszcza jeśli jedziemy od Zakopanego w kierunku ujścia Dunajca do Wisły – tu jedzie się głównie z górki, choć trzeba się też liczyć z kilkoma bardziej wymagającymi podjazdami. 

Eurovia Polska wykonała odcinek z Zakopanego do Sromowców Niżnych o łącznej  długości niemal 67 km. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim VeloDunajec. Wykonaliśmy 22 km nowej trasy ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej (o szerokości 2,5 – 3 m), ok. 3 km remontów i przebudowy odcinków istniejących dróg, a pozostałe odcinki (ok. 42 km) zostały oznakowane zgodnie z wytycznymi dla tras rowerowych. Powstały także 4 kładki rowerowe w Zakopanem, Poroninie, Waksmundzie oraz w Sromowcach Wyżnych.  

Wartość kontraktu: 9,5 mln zł

Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie

Szczecin

Infrastruktura drogowa
obiektów i osiedli

2014

Nagroda pierwszego stopnia w konkursie "Budowa Roku 2013"

Wykonana przez nas Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie to projekt, który został doceniony przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jako „Budowa Roku 2013”. Tytuł ten przyznawany jest realizacjom charakteryzującym się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 

W trakcie prac gruntownie przebudowaliśmy około 2,5 kilometrowy odcinek ul. Struga. Wybudowano między innymi: dwa wiadukty, kładkę technologiczną i estakadę oraz duże rondo na skrzyżowaniu ulic Struga, Zwierzynieckiej i Pomorskiej. Projekt przyczynił się do realizacji celów ujętych w „Polityce transportowej państwa na lata 2006-2025”, której celem strategicznym jest pełne włączenie polskich portów morskich do infrastruktury transportowej kraju, będącej częścią  transeuropejskiej sieci transportowej. W ramach modernizacji wykonaliśmy ponad 92 000 m³ wykopów, ułożyliśmy 94 650 m² nawierzchni, zużyliśmy 8 730m³ betonu i 1 455 ton stali.  

Wartość kontraktu: 90 mln zł 

Budowa układu drogowego przy osiedlu mieszkaniowym Nowy Nikiszowiec w Katowicach

Katowice

Infrastruktura drogowa
obiektów i osiedli

2021

Ciekawym przykładem realizowanych przez nas zadań jest budowana w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus ulica Gospodarcza, powstająca w nowym przebiegu w historycznej dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach. 

Projekt polegał na budowie nowego układu drogowego w ramach zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej w Katowicach” ​realizowanego na zlecenie Miasta Katowice. Ulica obsługuje powstałe w ramach rządowego projektu „Mieszkanie +” osiedle mieszkaniowe  
o nazwie „Nowy Nikiszowiec”. Nowe osiedle swoją formą architektoniczną nawiązuje do sąsiedniego 100-letniego osiedla górniczego tzw. Starego Nikiszowca i jest niewątpliwie perełką architektoniczną całego programu „Mieszkanie +”. 

Z uwagi na przebieg nowego układu drogowego przez teren leśny o długości około 1,35 km, roboty były prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Zapewniliśmy wymagany Nadzór Środowiskowy, który prowadził swoje czynności ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o aspekty ornitologiczne (wycinka była prowadzona w okresie lęgowym) oraz herpetologiczne (częste przeglądy placu budowy). Dodatkowo w trakcie realizacji zaproponowano i wprowadzono z powodzeniem inicjatywę środowiskową, pozwalającą na zabudowę w nasyp drogowy gruntów pozyskanych z innych budów, w tym realizowanych przez Sektor Mysłowice. Materiał został ulepszony i zabudowany przez Sektor GRS po przeprowadzeniu oficjalnej procedury zgodnej z najnowszym prawodawstwem w zakresie Ochrony Środowiska i ponownego wykorzystania „odpadów”. Działanie to jest zgodne z jednym z kierunków środowiskowych Grupy, jakim jest ponowne wykorzystanie materiałów w obiegu zamkniętym. 

Wartość kontraktu: 24,5 mln zł. 

Budowa drogi gminnej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Radziechowy - Wieprz

Infrastruktura drogowa
obiektów i osiedli

2021

Zgodnie z naszą misją, ogromna część naszych działań polega na budowie lub rozbudowie lokalnych dróg, które ułatwiają codzienność ich mieszkańców oraz wspierają rozwój regionów. Jednym z takich zadań była budowa drogi gminnej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz. Dzięki niej, w perspektywie najbliższych kilku lat, dalszy rozwój regionu przyspieszy i przyczyni się do powstania wielu nowych miejsc pracy. 

Zadanie zakładało budowę nowego odcinka drogi będącego przedłużeniem ul. Przemysłowej. Droga w kategorii „D” ​połączyła istniejące obszary strefy z terenami, na których powstaną kolejne inwestycje przemysłowo-usługowe. Zakres zadania obejmował budowę odcinka o długości około 800 m i szerokości od 6 do 7 m wraz z jednostronnym ciągiem pieszym, systemem odwodnienia jezdni i chodnika, oświetleniem, oznakowaniem oraz kanalizacją teletechniczną. Nowa droga pozwoliła skomunikować większą ilość działek w obrębie strefy ekonomicznej.  

Warto dodać, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest największą spośród specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Swym zasięgiem obejmuje województwo śląskie oraz część woj. opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 450 przedsiębiorstw, które łącznie stworzyły 80 tys. miejsc pracy, inwestując ponad 42 mld złotych. W 2019 oraz w latach 2015-2017 KSSE została doceniona przez autorów rankingu FDI Business Financial Times jako najlepsza strefa ekonomiczna w Europie i druga najlepsza strefa na świecie. Swoim rozmachem napędza rozwój całego regionu. W istniejącej części strefy w Gminie Radziechowy-Wieprz​ prężnie funkcjonuje m.in. zakład rozlewniczy Żywiec-Zdrój oraz polski browar produkujący piwa rzemieślnicze PINTA, a w dalszej części terenu, która została skomunikowana dzięki naszym pracom, powstaną kolejne zakłady. 

Wartość kontraktu: 2,8 mln zł 

Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i dróg krajowych nr 97, nr 9 i nr 94

RZESZÓW / A4, S19 i dróg krajowych nr 97, nr 9 i nr 94

Utrzymanie Dróg

2019-2024

0 h
na dobę
0 dni
w tygodniu
0 ton
soli rocznie
+ 0 km
dróg

Ważnym obszarem naszej działalności są projekty związane z zimowym oraz letnim utrzymaniem dróg. Największym realizowanym aktualnie kontraktem tego typu jest całoroczne, kompleksowe utrzymanie autostrady A4 realizowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podpisana na okres 64 miesięcy umowa na „Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i dróg krajowych nr 97, 9 i 94” obejmuje prace i usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem autostrady, wraz z elementami służącymi jej obsłudze, takimi jak obiekty inżynierskie, węzły, MOP-y, drogi serwisowe oraz obwód utrzymania autostrady. 

Ze względu na swój charakter i znaczenie, drogi szybkiego ruchu wymagają ciągłego nadzoru, a wachlarz realizowanych usług jest niezwykle szeroki i różnorodny. Do najczęściej wykonywanych zadań należy zabezpieczanie zdarzeń drogowych, naprawa szkód powstałych w wyniku wypadków, kolizji i aktów wandalizmu. 

Zadania związane z obsługą zdarzeń komunikacyjnych realizowane są równocześnie ze zleceniami stałymi, takimi jak całodobowe patrolowanie jezdni, dyżury w kontakcie z Punktem Informacji Drogowej, okresowe naprawy i utrzymanie zieleni. Każdej doby wykonywanych jest 7 objazdów dróg A4 i S19 (4 w ciągu dnia i 3 w nocy) oraz 1 objazd dróg dojazdowych, o łącznej długości ponad 80 km. Zakres umowy obejmuje również utrzymanie czystości jezdni i elementów infrastruktury, takich jak stożki obiektów, dylatacje oraz bieżące naprawy oświetlenia i wymiany uszkodzonych elementów. Okresowo prowadzone są przeglądy urządzeń RBD, obiektów inżynierskich, przejazdów awaryjnych, ekranów akustycznych i kanalizacji deszczowej. Nasz zespół dba także o przyległe obszary zielone o łącznej powierzchni 350 ha. Natomiast w okresie od 15 października do 15 kwietnia kluczowym obszarem realizowanych zadań jest zimowe utrzymanie dróg w standardzie I.

Siedziba Główna Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
NIP: 635-000-01-27
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Eurovia Polska S.A.
Przewiń do góry