Największa inwestycja Podłęża zakończona

10.03.2022

W dniu 10 marca 2022 odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego odcinka obwodnicy Podłęża, które zgromadziło nie tylko przedstawicieli władz samorządowych, ale przede wszystkim szczęśliwych mieszkańców Podłęża, który z niecierpliwością czekali na zakończenie tej inwestycji.

Nowy odcinek obwodnicy pozwoli na odciążenie ogromnego ruchu w miejscowości oraz zapewni lepsze skomunikowanie z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Dodatkowo, bezpośrednie połączenie obwodnicy z autostradą A4 sprawi, że mieszkańcy Podłęża nie będą już doświadczać uciążliwości związanych z natężeniem ruchu tranzytowego. Zmniejszy się hałas, a co najważniejsze – poprawi się bezpieczeństwo na drodze biegnącej przez Podłęże.

Inwestycja o wartości 62 mln zł. realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekt obejmował wykonanie m.in. estakady nad torami kolejowymi, mostów nad rzekami Bogusławą i Podłężanką, oraz wybudowanie ponad dwukilometrowego odcinka drogi łączącej nowe rondo przy zjeździe z autostrady z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Trasa obwodnicy została poprowadzona w nowym śladzie, przez teren na którym w główniej mierze znajdowały się nieużytki. Największym wyzwaniem tego projektu było wybudowanie 150-metrowej estakady nad torami kolejowymi wraz z przyległą infrastrukturą drogową. Pomimo skomplikowania projektu, wszystkie prace zakończono w terminie. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z naszym konsorcjantem, firmą Nowak Mosty oraz zamawiającym, Gminą Niepołomice.

Jak podkreśla Arkadiusz Kierkowicz – wiceprezes zarządu Eurovia Polska – „Misją firmy Eurovia, jest nie tylko budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej, ale także poprawa komfortu życia mieszkańców. Uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości utwierdza mnie w przekonaniu, że właściwe realizujemy tę misję.

Siedziba Główna Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
NIP: 635-000-01-27
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Eurovia Polska S.A.
Przewiń do góry