Eurovia rozpoczęła prace przy budowie obwodnicy Szczurowej

19.04.2022

Eurovia rozpoczęła prace przy budowie obwodnicy Szczurowej. Projekt, wykonywany na zlecenie ZDW w Krakowie, przeniesie ruch tranzytowy poza miejscowość oraz znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych i pojazdów. Prace wymagać będą szczególnej dbałości o okoliczną przyrodę ponieważ inwestycja zlokalizowana jest w Bartucickim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Obwodnica wybudowana zostanie w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku o długości 4,446 km na terenie miejscowości Niedzieliska, Szczurowa, Rylowa i Borzęcin. Projekt zakłada przede wszystkim rozbudowę dróg wojewódzkich nr 964 i 768 oraz drogi gminnej nr 250545K, budowę dwóch skrzyżowań typu rondo i dwóch skrzyżowań czterowlotowych skanalizowanych.

Ponadto, po obu stronach obwodnicy powstaną dodatkowe jezdnie o parametrach drogi klasy D. Aby spełnić założenia inwestycji, konieczne będzie dostosowanie terenu poprzez m. in.  wycinkę części roślinności, doprowadzenie słabonośnych gruntów do wymaganej nośności. Wykonane zostaną chodniki, zjazdy publiczne i indywidualne wyloty wód opadowych oraz  niezbędne oznakowanie i oświetlenie. Plany przewidują również nasadzenie drzew i krzewów.

Środki na realizacje, w wysokości 35 mln, Województwo Małopolskie pozyskało z rządowego dofinansowania w ramach budowy 50 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, a wartość całości projektu wyniesie ponad 53 mln. 

Siedziba Główna Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
NIP: 635-000-01-27
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Eurovia Polska S.A.
Przewiń do góry