Eurovia Polska na XII konferencji
Infrastruktura Polska i Budownictwo

23.06.2021

22 czerwca w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się XII edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo” – jedno z najważniejszych wydarzeń branży budowlanej. Podczas czterech paneli dyskusyjnych oraz pięciu wystąpień, zaproszeni goście omówili kluczowe dla całego sektora kwestie. W jednym z paneli dyskusyjnych w roli eksperta wystąpił Prezes Eurovia Polska Nicolas Dépret. 

W ramach panelu pt. Zmiany klimatyczne a budownictwo, Nicolas Dépret wskazał na ogromny potencjał branży budowlanej do redukcji śladu węglowego. W tym celu konieczna jest zmiana podejścia zarówno w tworzeniu podstaw prawnych realizacji inwestycji drogowych, jak również w prowadzeniu projektów. Prezes spółek Eurovia w Polsce wyraził przekonanie, że rosnąca świadomość zachodzących zmian klimatycznych i problemów środowiskowych skłoni do powszechniejszego stosowania technologii proekologicznych, a te, przy wspólnym zaangażowaniu ustawodawców, zamawiających i samych wykonawców, będą miały kluczowe znaczenie w budowaniu gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym. 

Nicolas Dépret podkreślił, że dążenie do minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko jest bardzo mocno obecne w działalności Eurovia. Zgodnie z filozofią Grupy, globalna efektywność nie ogranicza się wyłącznie do wyniku finansowego, ale uwzględnia również potrzebę ochrony środowiska. Dbałość o środowisko stawiana jest na równi z bezpieczeństwem, etyką i aspektami finansowymi. Dlatego też Grupa Eurovia wyznacza sobie ambitne cele, jak np. ograniczenie emisji o 40% do 2030 roku, co jest etapem pośrednim w dążeniu do pełnej neutralności klimatycznej. 

Fot. Executive Club 

Siedziba Główna Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
NIP: 635-000-01-27
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Eurovia Polska S.A.
Przewiń do góry