Etyka

W Grupie VINCI kierujemy się wartościami i zasadami, które są solidnymi fundamentami naszego działania. Wierzymy, że firma to człowiek i nie ma sukcesu tam, gdzie nie ma ludzkiego czynnika. Kładziemy ogromny nacisk na etyczne postępowanie zarówno w środowisku pracowniczym, jak i w kontaktach z kontrahentami.
Stosujemy Kodeks Etyczny Grupy VINCI. Działamy w służbie interesu publicznego, chcemy tworzyć wartość globalną i stawiać lokalność na pierwszym miejscu naszych projektów. Jesteśmy transparentni i spójni dla naszych klientów i pracowników. Przestrzegamy praw człowieka, gwarantujemy równość szans dla wszystkich i tworzymy bezpieczne, wspierające i perspektywiczne środowisko pracy. Lubimy zmiany i dynamikę, ale nie w przypadku relacji, które budujemy. Tu stawiamy na pierwszym miejscu długofalową współpracę, gdzie w samym jej sercu leży zaufanie, wzajemny szacunek i życzliwość.

Pliki do pobrania

Siedziba Główna Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1
55-040 Kobierzyce
NIP: 635-000-01-27
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Eurovia Polska S.A.
Przewiń do góry